סוטה מח דף יומי מסכת סוטה דף מח yomi Sotah daf 48

20 | 0

305 צפיות

תיאור

מגיד השיעור : שמואל נבון
אורך השיעור כ 20 עד 30 דקות
השיעור מלווה בדף צבעוני
שאלות באדום , תשובות בירוק , ברייתות ומשניות בחום .רש״י ופסוקים בצהוב
השיעור שוטף וברור


https://ashoova.co.il/cat/daf-yomi/ התוכנה בוידאו של artscroll digital


https://youtu.be/fPH3t7hujjE


סיכום מפורטל הדף היומי

אתר עם התלמוד בוידאו לפי מסכתות

‏talmudvideo.com


מסכת סוטה

דף מח עמוד א
* כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה, כך תרומת מעשר וטבל יש בהן עון מיתה.
* יוחנן כהן גדול ביטל וידוי מעשרות של חברים וגזר על דמאי של עמי הארץ.
* הפסוק "עורה למה תישן ה'" נאמר על זמן שישראל שרויים בצער ועובדי כוכבים בנחת ושלוה.
* משבטלה סנהדרין - בטל השיר מבית המשתאות.
* משמתו נביאים הראשונים - בטלו אורים ותומים.
* מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה.
* כשהחורבן מתחיל הוא מתחיל מסף (=מפתח) הבית.
* גברים שרים ונשים עונות - פריצות; נשים שרות וגברים עונים - כאש בנעורת.

דף מח עמוד ב
* משמתו חגי זכריה ומלאכי - נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואעפ"כ היו משתמשים בבת קול.
* על הלל הזקן ועל שמואל הקטן אמרה בת קול שראוי שתשרה שכינה עליהם אלא שאין דורם ראוי לכך.
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר "משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים", והגמרא מבארת כמה עניינים בנוגע לכך.
* כל מי שיש לו פת בסלו ואומר "מה אוכל למחר" - אינו אלא מקטני אמנה.
* מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבא? - קטנות שהיתה בהן, שלא האמינו בקב"ה.


תגיות

תגובות
לא נמצאו תגובות לסרטון. היה הראשון להגיב.
  עלייך להתחבר בכדי לפרסם תגובה.
  התחבר
  הבא בתור
  הדף היומי מסכת גיטין דף ס
  30:31
  הרב שמואל נבון
  99 צפיות

  Loading...