סוטה מח דף יומי מסכת סוטה דף מח yomi Sotah daf 48

21 | 0

233 צפיות

תיאור

מגיד השיעור : שמואל נבון
אורך השיעור כ 20 עד 30 דקות
השיעור מלווה בדף צבעוני
שאלות באדום , תשובות בירוק , ברייתות ומשניות בחום .רש״י ופסוקים בצהוב
השיעור שוטף וברור


https://ashoova.co.il/cat/daf-yomi/ התוכנה בוידאו של artscroll digital


https://youtu.be/fPH3t7hujjE


סיכום מפורטל הדף היומי

אתר עם התלמוד בוידאו לפי מסכתות

‏talmudvideo.com


מסכת סוטה

דף מח עמוד א
* כשם שתרומה גדולה יש בה עון מיתה, כך תרומת מעשר וטבל יש בהן עון מיתה.
* יוחנן כהן גדול ביטל וידוי מעשרות של חברים וגזר על דמאי של עמי הארץ.
* הפסוק "עורה למה תישן ה'" נאמר על זמן שישראל שרויים בצער ועובדי כוכבים בנחת ושלוה.
* משבטלה סנהדרין - בטל השיר מבית המשתאות.
* משמתו נביאים הראשונים - בטלו אורים ותומים.
* מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה.
* כשהחורבן מתחיל הוא מתחיל מסף (=מפתח) הבית.
* גברים שרים ונשים עונות - פריצות; נשים שרות וגברים עונים - כאש בנעורת.

דף מח עמוד ב
* משמתו חגי זכריה ומלאכי - נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואעפ"כ היו משתמשים בבת קול.
* על הלל הזקן ועל שמואל הקטן אמרה בת קול שראוי שתשרה שכינה עליהם אלא שאין דורם ראוי לכך.
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר "משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים", והגמרא מבארת כמה עניינים בנוגע לכך.
* כל מי שיש לו פת בסלו ואומר "מה אוכל למחר" - אינו אלא מקטני אמנה.
* מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבא? - קטנות שהיתה בהן, שלא האמינו בקב"ה.


תגיות

תגובות
לא נמצאו תגובות לסרטון. היה הראשון להגיב.
  עלייך להתחבר בכדי לפרסם תגובה.
  התחבר
  הבא בתור
  הדף היומי מסכת גיטין דף ס' 60
  27:24
  הרב שמואל נבון
  56 צפיות

  Loading...