סוטה מו דף יומי מסכת סוטה דף מו yomi Sotah daf 46

22 | 0

273 צפיות

תיאור

מגיד השיעור : שמואל נבון
אורך השיעור כ 20 עד 30 דקות
השיעור מלווה בדף צבעוני
שאלות באדום , תשובות בירוק , ברייתות ומשניות בחום .רש״י ופסוקים בצהוב
השיעור שוטף וברור


https://ashoova.co.il/cat/daf-yomi/ התוכנה בוידאו של artscroll digital

https://youtu.be/YGB0ol_S3pU

סיכום מפורטל הדף היומי

אתר עם התלמוד בוידאו לפי מסכתות

‏talmudvideo.com

מסכת סוטה

דף מו עמוד א
* הגמרא מבררת מדוע מום לא פוסל בעגלה ערופה, ומדוע כל העבודות פוסלות בפרה אדומה.
* בהמות קדשים אינן נפסלות אם עבדו בהן - בין אם עבד בהן עבודת היתר ובין אם עבד בהן עבודת איסור (כגון בשבת), בין אם עבד בהן קודם שהוקדשו ובין אם עבד בהן לאחר שהוקדשו.
* למסקנת הגמרא יש מחלוקת תנאים אם משא פוסל פרה אדומה במקרה שהפרה לא משכה אותו.
* מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל ("עגלה ערופה")? - אמר הקב"ה: יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין עושה פירות ויכפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות (=מצוות).

דף מו עמוד ב
* מובאות שתי ברייתות העוסקות בביאור הפסוק האמור בעגלה ערופה "אשר לא יעבד בו ולא יזרע".
* כופים את מי שאינו רוצה ללוות את חברו לדרך שילווהו, ששכר הליווי אין לו שיעור.
* המהלך בדרך ואין לו לויה - יעסוק בתורה.
* בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה.
* כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק.
* שיעור הליווי: הרב לתלמיד - עד עיבורה של עיר, חבר לחבר - עד תחום שבת, תלמיד לרב - עד פרסה, תלמיד לרבו המובהק - שלשה פרסאות.
* כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים.


תגיות

תגובות
לא נמצאו תגובות לסרטון. היה הראשון להגיב.
  עלייך להתחבר בכדי לפרסם תגובה.
  התחבר
  הבא בתור
  הדף היומי מסכת גיטין דף צ' 90
  15:42
  הרב שמואל נבון
  121 צפיות

  Loading...