סוטה מג דף יומי מסכת סוטה דף מג yomi Sotah daf 43

17 | 0

235 צפיות

תיאור

מגיד השיעור : שמואל נבון
אורך השיעור כ 20 עד 30 דקות
השיעור מלווה בדף צבעוני
שאלות באדום , תשובות בירוק , ברייתות ומשניות בחום .רש״י ופסוקים בצהוב
השיעור שוטף וברור


https://ashoova.co.il/cat/daf-yomi/ התוכנה בוידאו של artscroll digital

https://youtu.be/PSDipXh3ui8


סיכום מפורטל הדף היומי

אתר עם התלמוד בוידאו לפי מסכתות

‏talmudvideo.comמסכת סוטה

דף מג עמוד א
* פנחס מתייחס מצד אמו גם ליוסף וגם ליתרו.
* במשנה ובגמרא מבואר מה הכהן (משוח מלחמה) מדבר ואף משמיע לעם, ומה הכהן מדבר והשוטר משמיע לעם, ומה השוטר מדבר ואף משמיע לעם לפני צאתם למלחמה.
* במשנה מפורט מי חוזר מהמלחמה ותפקידו לספק מים ומזון ולתקן את הדרכים לאנשי המלחמה, ומי צריך להישאר במלחמה, ומי אינו יוצא כלל מביתו למלחמה.
* רבי אליעזר בן יעקב סובר שרק מי שבנה בית ולא חנכו חוזר מהמלחמה ולא מי שבנה סוגים אחרים של בתים.
* מי שגזל בית אינו חוזר מהמלחמה כדי לחנוך בית זה.

דף מג עמוד ב
* רבי אליעזר בן יעקב סובר שרק מי שנטע כרם ולא חיללו חוזר מהמלחמה ולא מי שנטע שאר אילנות.
* במשנה נאמר שגם המבריך והמרכיב כרם ולא חנכו חוזר מהמלחמה ובברייתא נאמר שלא חוזר, והגמרא מביאה כמה תירוצים ליישב את הסתירה.
* כרם של שני שותפים - אין חוזרים עליו מערכי המלחמה.
* נחלקו התנאים אם מותר להבריך אילן בירק.
* הגמרא מביאה כמה מימרות של רבי יוחנן בשם רבי אליעזר בן יעקב.
* בכל ארבע אמות של המת אסור לקרות קריאת שמע.
* למסקנת הגמרא: מותר לאח להתחתן עם אחותו החורגת (ואין חשש שבעקבות כך יתירו בטעות לאח להתחתן עם אחותו).


תגיות

תגובות
לא נמצאו תגובות לסרטון. היה הראשון להגיב.
  עלייך להתחבר בכדי לפרסם תגובה.
  התחבר
  הבא בתור
  הדף היומי מסכת גיטין דף נ
  31:07
  הרב שמואל נבון
  143 צפיות

  Loading...