סוטה מט דף יומי מסכת סוטה דף מט yomi Sotah daf 49

24 | 0

526 צפיות

תיאור

מגיד השיעור : שמואל נבון
אורך השיעור כ 20 עד 30 דקות
השיעור מלווה בדף צבעוני
שאלות באדום , תשובות בירוק , ברייתות ומשניות בחום .רש״י ופסוקים בצהוב
השיעור שוטף וברור


https://youtu.be/EWSEc5OdVZo


סיכום מפורטל הדף היומי

אתר עם התלמוד בוידאו לפי מסכתות

‏talmudvideo.com


מסכת סוטה סיום מסכת. 🙏🌈🍒🍦

דף מט עמוד א
* מובאות ארבע מימרות של רבי אילעא בר יברכיה.
* שני תלמידי חכמים המהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה - ראויים להישרף באש.
* שני תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת ואין נוחים זה לזה בהלכה - אחד מת ואחד גולה.
* כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדוחק - תפלתו נשמעת / משביעין אותו מזיו שכינה / אף אין הפרגוד ננעל בפניו.
* העולם מתקיים בזכות קדושה ובזכות יהא שמיה רבא שאומרים אחרי לימוד הגדה.
* משחרב בית המקדש - בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל, על מי לנו להשען? על אבינו שבשמים.

דף מט עמוד ב
* "בעקבות משיחא חוצפא יסגא" (סמוך לביאת המשיח החוצפה תתרבה).
* סמוך לביאת המשיח: האמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להשען? על אבינו שבשמים.
* ארור אדם שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חכמה יוונית.
* לבית רבן גמליאל התירו ללמוד חכמה יוונית כי היו קרובים למלכות.
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר "משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא", אך לפי רב יוסף ורב נחמן אין לגרוס זאת במשנה.

*הדרן עלך מסכת סוטה*


תגיות

תגובות
לא נמצאו תגובות לסרטון. היה הראשון להגיב.
  עלייך להתחבר בכדי לפרסם תגובה.
  התחבר
  הבא בתור
  מסכת גיטין דף מ
  26:40
  הרב שמואל נבון
  75 צפיות

  Loading...