סוטה מה דף יומי מסכת סוטה דף מה yomi Sotah daf 45

18 | 0

287 צפיות

תיאור

מגיד השיעור : שמואל נבון
אורך השיעור כ 20 עד 30 דקות
השיעור מלווה בדף צבעוני
שאלות באדום , תשובות בירוק , ברייתות ומשניות בחום .רש״י ופסוקים בצהוב
השיעור שוטף וברור


https://ashoova.co.il/cat/daf-yomi/ התוכנה בוידאו של artscroll digitalhttps://youtu.be/5dJdhmOZR1A

סיכום מפורטל הדף היומי

אתר עם התלמוד בוידאו לפי מסכתות

‏talmudvideo.com


לשבת:

דף מה עמוד א
* אפילו אם ברור מי העיר הקרובה אל החלל - מצוה למדוד.
* לדעת רבי אליעזר בן יעקב: גם המלך והכהן הגדול (בנוסף לסנהדרין) היו יוצאים ומודדים מי היא העיר הקרובה אל החלל שנמצא.
* רבי יהודה וחכמים נחלקו אם חל דין 'שכחה' על עומר הטמון בשדה. (והגמרא מבררת את טעמי המחלוקת).
* צפו עומרים לתוך שדהו - רבי ירמיה מסתפק אם חל עליהם דין שכחה או לא.
* שני חללים זה על גב זה והאחד משוך להלן מחברו מעט וכל אחד מהם קרוב לעיר אחרת - דנה הגמרא מאין מודדים כדי לדעת מה נחשב לעיר הקרובה שצריכה להביא עגלה ערופה.

דף מה עמוד ב
* לדעת חכמים דין עגלה ערופה חל רק במת שנמצא באופנים הבאים: "חלל (בחרב)" - ולא חנוק, "חלל" - ולא מפרפר, "באדמה" - ולא טמון בגל, "נופל" - ולא תלוי באילן, "בשדה" - ולא צף על פני המים.
* אם נמצא החלל סמוך לעיר שאין בה בית דין - מניחין אותה ומודדין לעיר שיש בה בית דין.
* אין ירושלים מביאה עגלה ערופה.
* מת מצוה קנה מקומו, ואם נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר נחלקו התנאים היכן נחשב מקומו לקוברו שם.
* נחלקו התנאים מאין היו מודדין לדעת איזו היא העיר הקרובה אל החלל: מטיבורו / מחוטמו / ממקום שנעשה חלל מצוארו. (והגמרא מבארת את טעמי המחלוקת).


תגיות

תגובות
לא נמצאו תגובות לסרטון. היה הראשון להגיב.
  עלייך להתחבר בכדי לפרסם תגובה.
  התחבר
  הבא בתור
  מסכת גיטין דף מ' 40
  24:39
  הרב שמואל נבון
  93 צפיות

  Loading...