סוטה ג דף יומי מסכת סוטה דף ג Daf yomi Sota daf 3 שמואל נבון

20 | 0

322 צפיות

תיאור

מגיד השיעור : שמואל נבון
אורך השיעור כ 20 עד 30 דקות
השיעור מלווה בדף צבעוני
שאלות באדום , תשובות בירוק , ברייתות ומשניות בחום .רש״י ופסוקים בצהוב
השיעור שוטף וברור

https://ashoova.co.il/cat/daf-yomi/ התוכנה בוידאו של artscroll digital

https://youtu.be/uBJlqChTFmU

סיכום מפורטל הדף היומי

לשבת:

דף ג עמוד א
* לדעת רב נחמן בר יצחק: אין קינוי אלא לשון התראה.
* אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלוי.
* אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטות.
* אין אדם מקנא לאשתו אא"כ נכנסה בו רוח טומאה/טהרה.
* "וקנא את אשתו" / "לה יטמא" / "לעולם בהם תעבודו" - לדעת רבי ישמעאל: רשות, לדעת רבי עקיבא: חובה.
* לדעת רבי ישמעאל: כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.

דף ג עמוד ב
* אחד מן האומות שבא על הכנענית והוליד ממנה בן - אתה רשאי לקנותו בעבד.
* בתחילה קודם שחטאו ישראל (בעריות) היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד, כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם.
* כל העושה מצוה אחת בעוה"ז ממקדמתו והולכת לפניו לעוה''ב, וכל העובר עבירה אחת בעוה''ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין.
* עד אחד שבא ואמר שראה אשה שנטמאה - לא נאמן, והמקור לכך הוא מגזירה שוה ("דבר" "דבר").

‏talmudvideo.com


תגיות

תגובות
לא נמצאו תגובות לסרטון. היה הראשון להגיב.
    עלייך להתחבר בכדי לפרסם תגובה.
    התחבר
    הבא בתור