מסר מרבי נחמן | הבחירה ביד האדם | רבי אהרלה

10 | 0

1,818 צפיות

תיאור

הסיפור על רב אהרלה רבה של קהילת ברסלב ו- רבו מוהר"ן ,ערב ראש השנה האחרון שלו - וציווי לדורות על אומן אצל רבי נחמן - השיר מתוך הספר חיי מוהר"ן : אומן הכתיבה משה צבי בעוד אחד משיריו המופלאים בו מצליח האיש הגדול לצייר דרך שיר מלודי ונוגע קטע אמיתי מהווי העיירה אומן שנת תק"ע כשנה טרם הסתלקות " אור האורות " שבמחוז ברסלב - בה השתכן רב"י נחמן בערוב ימיו !
הרב מחוייב לא לקחת מאנשיו את זכות הבחירה - כפי שהגדיר הקב"ה בעולמו " העלם " - ולכך קרא מוהר"ן " די לעבד כרבו " כריבונו של עולם !
שבאמת לאמיתה " אין גדול מזה - מלהיות אצלי על ראש השנה " מאידך נותן מנהיג העולם לו נתן השם יתברך את הממשלה על ניהול העולם !
הוא נשמת משה משיח !
את המניעות לבעל דבר לייצר חסמים על ההגעה לאותו מקום וזמן בו נברא העולם הוא בכל שנה " יום הרת עולם " - זה סיפור שלעניותי יוריד את האסימון להרבה תגרנים שחשים כך דוחף נסתר ( ס.מי וחיילותיו ) לצאת כנגד עצתו לדורות של ראש בני ישראל " כל העולם כולו תלוי בראש השנה אצלי - גם הצדיקים צריכים לבוא אלי - שגם אותם אני צריך לתקן " - עיבד את היצירה הנוראה הזאת - הברסלבר אייל אהרון שאת החותמת שלו " הלב " ניתן מיד להרגיש בכל שיר בו הוא נוגע ! עלו והצליחו והמשיכו " ומישכו אותי אליכם " נ נח ל- נצח ישראל ! מתוך הדיסק " בדרך לחרן " המופלא ! - להזמנות למפיצים - טל הפקות - 0503323923 אמר ר' חמא בר חנינא: מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד ביהמ"ק ליחרב ולהגלות את ישראל מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בבכיה ויתחננו למשה ויאמרו לו: משה רבנו, עמוד בתפילה בעדנו! ועומד משה ומבטל את הגזרה, מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.
תלמוד בבלי, סוטה יד א', בהגהות הב"ח ֱ==== ב"שומר אמונים", כתבו בשם הבעש"ט זצ"ל, כאשר האדם ח"ו באיזה צרה שלא תבוא, הסגולה הטובה ביותר לחזק לבבו מאד בבטחון לה' אלוקינו ואז ישראל נושע בה', ולא להתפלל כלום על צרותיו בעת ההיא. וכתב עוד: היצר הרע מטריח עצמו בעידן צער ויסורים לקחת מהאדם מידת בטחונו בה', ואמר הבעש"ט שצריך מאד לבקש רחמים מהקב"ה שלא יסור ממנו מידת בטחונו, ואז יראה פלאות בעזרת ה', כי אצל תפילה בודקין מן השמיים אם הוא ראוי שיקובל תפילתו, מה שאין כן בבטחון כתוב (תהלים לב, י) "וְהַבּוֹטֵחַ בה'--חֶסֶד, יְסוֹבְבֶנּוּ" ואמרו רז"ל אפילו רשע ובוטח בה' חסד יסובבנו.- - אנא עבדא


תגיות

תגובות
לא נמצאו תגובות לסרטון. היה הראשון להגיב.
  עלייך להתחבר בכדי לפרסם תגובה.
  התחבר
  הבא בתור
  פנסי לילה - נחת רוח | Night Lights - Nahat Ruach
  04:34
  משה צבי הגדול
  53,437 צפיות

  Loading...